0_ipiccy_image-2023-07-07T131909-953.jpg

[VIETWORLD] Phim Việt đoạt giải ở Cannes sẽ phát hành rộng rãi tại Bắc Mỹ

07-07-2023

(Vietworld.world) Theo Hollywood Reporter, Công ty Kino Lorber (Mỹ) sẽ đưa 'Bên trong vỏ kén vàng' dự các liên hoan quốc tế vào mùa thu này, sau đó chiếu rạp và đa nền tảng.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14