0_ipiccy_image-2023-12-14T100305-832.jpg

[VIETWORLD] Chuyện nghề của một nữ môi giới bất động sản người Việt trên đất Mỹ

14-12-2023

(Vietworld.world) Làm thế nào để trở thành một môi giới bất động sản? Làm môi giới bất động sản tại Mỹ có gì khác biệt, làm sao để trụ vững trong một môi trường đầy cạnh tranh? Những điều này có thể thấy được qua câu chuyện của Huỳnh Ngọc - một phụ nữ Việt làm nghề môi giới bất động sản ở Mỹ.

content 1 mobi
Trang 1 của 12 trang (116 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14