0_nguyen-nam-son.jpg

Thị trường đấu giá Thế giới - P309. Bức tranh 'Chân dung Mẹ tôi' của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn bán được 200.000€

03-04-2023

(Kyluc.vn) - Tin vui cho tác phẩm Chân dung Mẹ tôi của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn - được Drouot phát trực tuyến buổi đấu giá bức tranh lịch sử bán đấu giá tối qua - khi tiếng búa gõ xuống đã xác định mức giá 200.000€

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14