0_357705114_618289663778096_1711281331835927358_n.jpg

[VIETWORLD] Khi người Việt vẽ về Italy

06-07-2023

(World.world) Hai họa sĩ đương đại Bùi Duy Khánh và Dương Thụy đã khắc họa vẻ đẹp Italy bằng phương pháp vẽ trực họa trong triển lãm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt - Italy.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14