0_xoi-bat-1-1686147101398103072681-14-0-1061-2000-cr.jpg

[VIETWORLD] Michelin Guide đề xuất phải thử bánh cuốn, hủ tiếu, bún chả, xôi và phở khi đến Việt Nam

12-12-2023

(Vietworld.world) Michelin Guide cho rằng không nên rời Việt Nam mà chưa thử qua bánh cuốn, hủ tiếu, bún chả, xôi và phở. Bài viết có tiêu đề: Không ai rời Việt Nam mà không thử những món ăn này.

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (21 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14