0_apple-phunu-3309-1678137661.jpg

[VIETWORLD] Ứng dụng của phụ nữ Việt được Apple vinh danh

12-09-2023

(Vietworld.world) Trên kho App Store, Apple đã quảng bá ứng dụng của các nhà sáng lập nữ liên quan đến Việt Nam.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14