0_linh-giang-1-1524.jpg

[VIETWORLD] Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’

30-11-2023

(Vietworld.world) Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.

content 1 mobi
Trang 1 của 6 trang (58 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14