• Trang chủ
  • Ở pháp thành tác phẩm nghệ thuật - Viet World US
  • > Tag
  • > Ở pháp thành tác phẩm nghệ thuật
0_tac-pham-hoa-doi-170035017257710.jpg

[VIETWORLD] Nữ nghệ sĩ Việt biến cây sồi 18m chết khô trên đường ở Pháp thành tác phẩm nghệ thuật

20-11-2023

(Vietworld.world) Nữ nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn dùng hàng ngàn chiếc lá bằng thép không gỉ, gần 1 tấn que hàn và hơn 3.000 giờ công để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ‘Hoa đời’.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14