0_30591742210226919868958510114407240261175218n-1687.jpg

[VIETWORLD] Đạo diễn Việt mang phim ngắn tranh giải tại Mỹ

22-06-2023

(Vietworld.world) Nữ đạo diễn Nguyễn Lương Hằng cho biết kinh phí thực hiện phim ngắn do cô tự bỏ ra và có một phần hỗ trợ từ ngôi trường đang học.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14