• Trang chủ
  • Đạo diễn trần anh hùng - Viet World US
  • > Tag
  • > Đạo diễn trần anh hùng
0_tran-anh-hung-1681382506870107-9985-1767-168138567.jpg

[VIETWORLD] Phim của Trần Anh Hùng vào top đề cử rút gọn tranh giải Oscar

22-12-2023

(Vietworld.world) Bộ phim The Pot-au-Feu (tên tiếng Anh: The Taste of Things) của đạo diễn Trần Anh Hùng đại diện Pháp tranh giải tại Oscar lần 96 vừa được công bố vào vòng đề cử rút gọn.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14