0_ld-nu-binh-duong.jpg

[VIETWORLD] Canada hỗ trợ lao động nữ tại tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi Covid-19

17-11-2021

(Vietworld.world) Chính phủ Canada trao tặng 50.000 đôla Canada (900 triệu đồng) để hỗ trợ lao động nữ di cư bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14