0_goldenbooks-vn_ca-chach_minibooks-vn_Dong-Thap.jpg

Cá chạch - Sản vật đặc trưng mùa nước nổi ở Đồng Tháp

27-10-2017

Nếu về tham quan du lịch vào mùa này ở tỉnh Đồng Tháp, du khách có thể khám phá cá chạch, một sản vật đặc trưng trong mùa nước nổi ở địa phương này.

content 1 mobi
Trang 5 của 5 trang (50 bài)<<<12345
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14