0_dau-khi-Dong-Thap-thanh-lap.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 29 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX) (11/12/1992 – 11/12/2021)

11-12-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp ( PETIMEX) tiền thân là Công ty vật tư và xuất nhập khẩu Đồng Tháp được thành lập ngày 11/12/1992. Đến ngày 24/3/1998 Công ty được đổi tên là Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ngày 29/6/2010 Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ngày 09/11/2018 Công ty được chuyển đổi thành Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp.

content 1 mobi
Trang 3 của 5 trang (50 bài)<<<12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14