• Trang chủ
  • Đồng bằng sông cửu long - Viet World US
  • > Tag
  • > Đồng bằng sông cửu long
305792_z5132447289974_448aebac13a411144595d55b1b67f3db.jpg

Đông Hải Long Châu – Tác phẩm điêu khắc 9 Rồng từ gỗ Me Tây của Nghệ nhân Võ Văn Tâm tại tỉnh Trà Vinh xác lập Kỷ lục người Việt toàn cầu

03-02-2024

(Kỷ lục - VietKings) Sáng ngày 03/02/2024, Tổ chức Người Việt Toàn Cầu (VietWorld) đã chính thức trao Kỷ Lục Người Việt Toàn Cầu đối với tác phẩm “Đông Hải Long Châu” đến nghệ nhân Võ Văn Tâm (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Đây được xem là tác phẩm điêu khắc 9 rồng được chế tác từ 9 gốc Me Tây có kích thước lớn nhất hiện nay.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14