0_799_amvanghangdongnuiluakrongno.jpg

[VIETWORLD] Khám phá Hang C6-1 của Đắk Nông - Di sản độc đáo ở Đông Nam Á

30-06-2023

(Vietworld.wrold) Hang C6-1 không chỉ là một di sản địa chất mà chính nơi đây các nhà khoa học đã phát hiện và khai quật được di cốt người tiền sử với nhiều tầng văn hóa cách ngày nay từ 6.000-7.000 năm.

content 1 mobi
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14