0_Sac-Tu-Khai-Doan-1.jpg

TOP 100 Hồng bảo Kỷ lục Thế giới tại Việt Nam (P.17) Chùa Sắc tứ Khải Đoan (Đắk Lắk): Ngôi danh lam Sắc tứ ở Tây Nguyên – [VIETKINGS-TOPPLUS đề cử]

20-03-2024

(kyluc.vn) Không chỉ là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo tại Đắk Lắk, Sắc Tứ Khải Đoan còn là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được sắc tứ (Hoàng Đế hạ lệnh ban cho) dưới thời vua Bảo Đại.

content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14