0_82.jpg

Tin sáng 24.08.2019 - Học sinh lớp 8 sáng chế ra cây nước tiệt trùng cốc trong trường học

20-09-2019

Với sáng chế cây nước tiệt trùng cốc trong trường học, Đặng Hữu Hoàng Nguyên mong muốn các học sinh được sử dụng cốc sạch khi uống nước.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 32 trang (313 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14