0_HOI-THAO-3MIEN-PHAT-TRIEN-KY-NANG-HOC-TAP-CHO-HOC.jpg

VTV và Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức Hội thảo 3 miền: Phát triển kỹ năng học tập cho học sinh tiểu học thông qua sân chơi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022

18-05-2022

(Vietworld.world) Hội thảo “Phát triển kỹ năng học tập cho học sinh tiểu học thông qua sân chơi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022” là một trong các chuỗi sự kiện góp phần lan tỏa phương pháp học bằng cách sơ đồ hóa tư duy đến gần hơn với học sinh và thầy cô trên cả 3 miền của Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 94 trang (931 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14