0_kyluc-vn_moi-ngay-mot-phat-minh_18_Shape_scale_may.jpg

Mỗi ngày một phát minh (18): ShapeScale - Máy quét cơ thể 3D

20-06-2018

ShapeScale sẽ quét cơ thể 3D chính xác và đồng bộ hóa nó với điện thoại thông minh iPhone hoặc Android của bạn.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 72 trang (714 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14