0_0_288n.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.150] - Mojave desert (Mỹ): Địa điểm duy nhất trên thế giới có thể tìm thấy cây Joshua

10-12-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) Mojave desert, Mỹ là địa điểm duy nhất trên thế giới có thể tìm thấy cây Joshua. Ranh giới của sa mạc thường được ghi nhận bởi sự hiện diện của cây Joshua, vốn chỉ có nguồn gốc ở sa mạc Mojave và được coi là một loài cây chỉ thị. Ngoài giống cây này, sa mạc còn được ghi nhận thêm từ 1.750 đến 2.000 loài thực vật.

content 1 mobi
content1
Trang 6 của 87 trang (870 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14