298407_3012c.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.171] - Thor Industries, Inc. (Mỹ): Nhà sản xuất xe dã ngoại lớn nhất thế giới

01-01-2021

(Kyluc.vn - Vietworld.world) Hymer là nhà sản xuất xe dã ngoại lớn nhất ở châu Âu. Kết quả của thương vụ, Thor Industries trở thành nhà sản xuất xe dã ngoại lớn nhất trên thế giới. Việc mua bán đã chính thức được chốt vào tháng 2 năm 2019.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 87 trang (870 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14