0_252f.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.120] - Midea (Trung Quốc): Nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất thế giới

26-02-2021

(Kyluc.vn - Vietworld.world) Midea, Trung Quốc là nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2018, Midea đã có nguồn nhân lực gần 135,000 nhân viên ở Trung Quốc và quốc tế, với 200 các công ty con và hơn 60 các chi nhánh nước ngoài.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 87 trang (870 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14