[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.36] - Rand Refinery (Nam Phi): Cơ sở tinh chế vàng lớn nhất thế giới

02-04-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) Rand Refinery, Nam Phi là cơ sở tinh chế vàng lớn nhất thế giới.

Rand Refinery là khu phức hợp nấu chảy và tinh chế kim loại quý đơn lẻ lớn nhất thế giới. Cơ sở này được thành lập vào năm 1920 để tinh chế vàng trong quốc gia Nam Phi, trước khi xây dựng cơ sở này thì đa phần lượng vàng khai thác đều được tinh chế ở London.

Việc thành lập cơ sở này là nhằm mục đích xây dựng một cơ sở tinh chế vàng riêng tại quốc gia thay vì phải tốn công vận chuyển qua London để tinh chế.

 

Rand Refinery do Phòng khai thác mỏ Nam Phi (Chamber of Mines of South Africa) thành lập tại thành phố Germiston.

Vào ngày 27 tháng 11 năm 1920, Rand Refinery chính thức đăng ký hoạt động kinh doanh với tư cách là một công ty tư nhân, nguồn vốn của Rand Refinery đến từ các cổ phần góp vào của các công ty khai thác vàng thuộc thành viên Phòng khai thác mỏ Nam Phi. 

Các thỏi vàng thô sau khi khai thác từ các khu mỏ vàng sẽ được làm sạch đến 99.6%. 

Vàng sau khi được tinh chế thành sản phẩm sẽ được đem bán cho Ngân hàng dự trữ Nam Phi (South African Reserve Bank) để kinh doanh trên các thị trường thỏi vàng thành phố London và Zurich. 

Những năm gần đây, Rand Refinery đã phát triển từ một cơ sở tinh chế vàng trở thành một công ty giàu mạnh, hướng tới mang lại lợi nhuận cao. Bên cạnh việc tinh chế vàng, Rand Refinery giờ đây còn sản xuất các mặt hàng có giá trị cao như:

Sản xuất thanh đúc

Tiền đúc

Huy chương

 

 Cho tới các sản phẩm bán chế tạo dùng cho ngành sản xuất đồ trang sức.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AFRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14