0_0_197n.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.104] - Novo Nordisk (Đan Mạch): Nhà sản xuất chất insulin lớn nhất thế giới

30-10-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) Novo Nordisk, Đan Mạch là nhà sản xuất chất insulin lớn nhất thế giới.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 77 trang (766 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14