0_0_294a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.57] - Anglogold Ashanti (Nam Phi): Công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất

27-05-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) Anglogold Ashanti, Nam Phi là công ty sở hữu thang máy cao nhất thế giới nằm dưới lòng đất.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 47 trang (465 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14