0_0_146z12.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.83] - IBM (Mỹ): Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới

13-08-2020

(Vietworld.world - Worldkings.org) IBM, Mỹ là công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, chuyên sản xuất và buôn bán phần cứng, phần mềm trung gian và phần mềm máy tính và cung cấp các dịch vụ máy chủ (hosting) và tư vấn trong các lĩnh vực từ máy tính kích cỡ lớn (mainframe) cho tới công nghệ nano.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 65 trang (645 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14