0_doi-tam7.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.128]​ Làng Đọi Tam (Hà Nội): Làng nghề làm trống lâu đời nhất Việt Nam

09-08-2019

Làng Ðọi Tam, xã Ðọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có nghề làm trống từ rất lâu đời tương truyền khoảng hơn 1000 năm với vị tổ nghề là Nguyễn Ðức Năng và Nguyễn Ðức Bản. Làng Đọi Tam có 350 hộ thì cả 350 hộ đều theo nghề làm trống.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 28 trang (273 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct13
ct14