0_chua-mot-cot.jpg

[Chùa Việt Nam - những kỷ lục về di sản văn hóa] - Chùa Diên Hựu (Một Cột) Ba Đình, Hà Nội

02-03-2020

Chùa Diên Hựu thường gọi là Chùa Một Cột, tọa lạc ở phố chùa Một Cột, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 28 trang (272 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14