0_khu-bao-ton1.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.159] Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (tỉnh Quảng Nam): Khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên ở Việt Nam

27-08-2019

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi có diện tích gần 19 ngàn ha nằm trên 2 xã Quế Lâm và Phước Ninh, huyện Nông Sơn. Đây là Khu bảo tồn chuyên về voi đầu tiên ở Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 12 trang (112 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14