0_32ed89aa2c2bdc75853a-Copy.jpg

Công ty Cổ phần đầu tư Vinmex xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu cho “Hệ trục chân vịt và hệ trục lái bánh lái của tàu biển có kích thước lớn nhất”

01-02-2021

(VietWorld) - Thông qua bộ hồ sơ gửi về Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu – VietWorld, ngày 26/01/2021 Công ty Cổ phần đầu tư Vinmex đã được Hội đồng xác lập Kỷ lục VietWorld chính thức cấp kỷ lục người Việt toàn cầu cho: Hệ trục chân vịt và hệ trục lái bánh lái của tàu biển do người Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu (có giám sát chứng nhận đăng kiểm Lloyd) có kích thước lớn nhất.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 13 trang (127 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14