0_VietKings-Trip-Hanh-trinh-quang-ba-Ky-luc-VN-ra.jpg

[VietKings.Trip] Hành trình quảng bá Kỷ lục Việt Nam ra thế giới (P.57) Chùa Hội Khánh - Bình Dương, Việt Nam - Nơi tôn trí tượng phật Thích Ca nhập Niết Bàn trên mái chùa dài nhất Châu Á.

20-05-2019

Chùa Hội Khánh được xây dựng vào thế kỷ XVIII (1741), nằm giữa một rừng dầu và là ngôi chùa lâu đời nhất tại Bình Dương. Chùa được trùng tu và xây dựng thêm tượng Đức Bổn sư Thích ca nhập Niết Bàn cao 12m, dài 52m ngay trên mái chùa. Đây là một công trình tôn giáo mang tính chất lịch sử và mỹ thuật cao, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục châu Á xác lập Kỷ lục.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 189 trang (1887 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14