0_vietworld-world_Top-100-mon-an_dac-san-tieu-bieu.jpg

Top 100 món ăn, đặc sản tiêu biểu Việt Nam 2018 - (P.72) Cao lầu Hội An,Thành phố Hội An, Quảng Nam

14-08-2018

Cao lầu xuất hiện ở Hội An từ thế kỷ 17, là món ăn có chút ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Hoa và Nhật Bản đồng thời vẫn mang đậm nét riêng của người dân Hội An.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 154 trang (1531 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14