0_15.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.80): Chùa Giác Ngộ (Tp. Hồ Chí Minh)

11-11-2016

(vietworld) - Chùa Giác Ngộ được đức Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ XX.

content 1 mobi
content1
Trang 8 của 16 trang (151 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14