0_18.JPG

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.89): Chùa Hải Sơn - Tỉnh Kiên Giang

20-11-2016

(Vietworld) - Chùa Hải Sơn (Chùa Hang) được xây dựng vào những thập niên đầu của thế kỷ 18. Năm 1989, Bộ Văn hoá và Thông tin công nhận chùa Hải Sơn - chùa Hang là điểm di tích lịch sử và tham quan thắng cảnh.

content 1 mobi
content1
Trang 7 của 16 trang (151 bài)<<<...678910...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14