0_19a.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.84): Chùa Phật Lớn (Tỉnh An Giang)

15-11-2016

(Vietworld) - Chùa Phật Lớn, tên đầy đủ là Thiền viện chùa Phật Lớn, là một ngôi chùa danh tiếng, hiện tọa lạc trên núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 12 trang (115 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14