0_16.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.92): Chùa Bối Khê - Hà Nội

23-11-2016

(vietworld) - Chùa Đại Bi thường gọi là chùa Bối Khê được dựng vào thời Trần, khoảng năm 1338. Kiến trúc hiện nay chủ yếu là những lần trùng tu vào cuối thế kỷ 18 và năm 1923.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 13 trang (124 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14