0_7(1).jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.32): Chùa Sùng Nghiêm (Chùa Mía) - Hà Nội

25-09-2016

(Vietworld) - Sùng Nghiêm Tự (Chùa Mía) là một Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vì đây là ngôi cổ tự danh tiếng, là “nhà bảo tàng” về nghệ thuật điêu khắc cổ của đất nước, lưu giữ nhiều pho tượng nghệ thuật nhất Việt Nam.

content 1 mobi
content1
Trang 13 của 16 trang (151 bài)<<<...1112131415...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14