0_12.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.16): Chùa Linh Ứng (Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng)

09-09-2016

(Vietworld) - Chùa Linh Ứng (thường được gọi là Chùa Ngoài) là một ngôi chùa cổ và lớn ở Ngũ Hành Sơn, tọa lạc tại phía đông ngọn núi Thủy sơn. Mặt tiền xây về hướng đông trông ra biển. Thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1780) có ngài Quang Chánh, hiệu Bảo Đài Đại Sư đến ẩn tu tại động Tàng Chơn, Ngài là Tổ khai sơn chùa Linh Ứng sau này.

content 1 mobi
content1
Trang 12 của 13 trang (124 bài)<<<...111213>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14