0_19.jpg

Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P.6): Chùa Thầy - Hà Nội

31-08-2016

(Vietworld) - Chùa Thầy ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây là một ngôi chùa gắn liền với tên tuổi của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có công lớn trong việc dạy học và chữa bệnh cho dân, đồng thời cũng là người tổ chức, sáng lập ra môn đá cầu, đánh vật và múa rối nước.

content 1 mobi
content1
Trang 12 của 12 trang (115 bài)<<<...1112
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14