Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam (P4): Chùa Thánh Ân - Hà Nội

29-08-2016

(Vietkings) - Chùa được dựng vào thời Lê và đã được trùng tu nhiều lần.

 

Chùa Thánh Ân - Hà Nội:

 

 

Ảnh Võ Văn Tường

 

Thượng điện của chùa có bày một pho tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng gỗ mít. Tượng được đặc tả ngồi trên tòa sen với nhiều lớp tay. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học năm 1983, pho tượng này có 42 tay chính và 610 tay phụ, cao 132cm (kể cả bệ cao 255cm), ngang gối 90cm, ngang bệ 91cm, cao bệ 37cm, dài cánh 103cm, ngang hai tay chỗ rộng nhất 154cm, bệ dưới rộng 81cm, dài 127cm, hình lục lăng cạnh ngắn 92cm, cao 17 - 125,22cm.

 

 

Ảnh Võ Văn Tường

 

Mặt tượng đầy đặn, đôn hậu, giữ nguyên những nét trần tục, cổ ngắn, thân hơi mập. Đầu phủ khăn rồi lại đội mũ, thân mặc áo nhiều nếp chảy cả xuống tòa sen. Tòa sen do một đầu rồng còn nhiều nét mặt người như đầu quỷ, có hai mác dài chảy lan trên mặt bể, cùng hai tay lực lưỡng nhô lên đỡ. Tượng đội mũ Thiên quan với nhiều trang trí như những khối gắn vào nổi cục. Áo tượng cũng tạo thành mảng vuông với nét chảy xuôi chắc chắn. Dựa vào dáng thôn nữ như chưa thoát tục cùng với đầu rồng và các hoa văn trang trí khác đã xác định tượng thuộc thời Mạc (1527-1592).

 

 

Năm 2006, Chùa Thánh Ân thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận là nơi sở hữu kỷ lục; Ngôi chùa có Pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn xưa nhất.


Vietkings (tổng hợp) - Nguồn hình internet


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14