293871_c01b5c08e2480b165259.jpg

350 họa sĩ quốc tế vẽ ký họa phố cổ Hà Nội

28-09-2019

(Vietworld.world) Từ ngày 3 đến ngày 6/10, khoảng 350 họa sĩ chuyên và không chuyên quốc tế sẽ đến Hà Nội vẽ ký họa phố cổ. Đây là hoạt động trong sự kiện Hành trình ký họa châu Á Hà Nội 2019 (Asia-Link Sketwalk Hanoi 2019) do nhóm Ký họa đô thị Hà Nội - nhóm vừa được trao giải thường Bùi Xuân Phái tổ chức.

content 1 mobi
content1
Trang 4 của 34 trang (331 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14