0_0_con-gia.jpg

Nguyên mẫu của hình ảnh 'con già chuồng' trong bộ bài tây là vị vua vĩ đại nhất thế giới

27-01-2020

Ông được cho là vị vua vĩ đại nhất thế giới, vì từng chinh phạt gần như khắp quả đất, đưa văn hóa Hy Lạp lan rộng khắp toàn cầu.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 34 trang (331 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14