0_what.jpg

Trợ lý ảo Siri sắp hỗ trợ tiếng Việt?

30-09-2020

Apple đang có động thái mở rộng tính khả dụng của Siri sang một loạt ngôn ngữ mới, bao gồm cả tiếng Việt.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 34 trang (338 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14