0_BO-SUA.jpg

[VIETWORLD] Vinamilk nhập khẩu 2.100 bò sữa HF thuần chủng từ Mỹ về trang trại Quảng Ngãi

28-03-2021

Ngày 21.3.2021, đàn bò sữa gồm hơn 2.100 con bò thuần chủng HF được Vinamilk nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14