0_photo1646111356612-16461113567791946530001.jpg

[VIETWORLD] Tỷ lệ sở hữu NFT của người Việt Nam cao hơn người Mỹ, Singapore

01-03-2022

(Vietworld.world) - Trong năm 2021, trang tin tài chính Finder công bố số liệu khảo sát về sự sở hữu và mối quan tâm đến NFT của người dân toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Việt Nam nằm ở nhóm có tỷ lệ sở hữu nhiều nhất trong các nền kinh tế được khảo sát.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (16 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14