0_kyluc-vn_vietworld-world_Vuonhoacamtucau_nhung-loa.jpg

Những loại hoa giá bình dân ở Việt Nam lại siêu đắt trên thế giới

30-04-2018

Ở Việt Nam, hoa quỳnh, cát tường, cẩm tú cầu có giá khá bình dân, trong khi đó trên trang Mostluxirouslist lại xếp chúng vào hàng siêu đắt đỏ.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 57 trang (569 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14