0_Top-100-san-pham-noi-tieng-the-gioi-2019-P-99-C.jpg

[Top 100 sản phẩm nổi tiếng thế giới -2019] P.99 Cầu đường - Cầu cảng Sydney, Úc

14-05-2019

Cầu cảng Sydney là cây cầu lớn nhất thể giới, được ghi vào sách kỷ lục Guinness bởi chiều dài 509 mét và có vòm thép cao nhất – đỉnh cầu đến 134 mét, nặng 39 tấn.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 67 trang (663 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14