0_vietworld-world_nguoi_Viet-kinh-doanh-tai_My.jpg

Thế hệ doanh nhân mới - người Việt tại Mỹ

04-07-2018

“Người Mỹ kinh doanh, người Việt làm ăn”. Câu nói đơn giản này phản ánh sự khác nhau về trạng thái, mô hình và cách thức kinh doanh khác nhau của người Mỹ và người Việt sống tại Mỹ. Làm ăn chủ yếu là để mưu sinh, để tồn tại, trong khi kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển lâu dài. Thực tế, những khu người Việt tập trung làm ăn trông như một làng ẩm thực với đầy đủ các món ăn Việt Nam, cộng với một số ngành nghề hỗ trợ kinh doanh chủ yếu để phục vụ cái làng nghề ấy...

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 58 trang (571 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14