0_248.jpg

Cán bộ, nhân viên MSB cùng lập Kỷ lục với hoạt động chống đẩy để lan tỏa thông điệp 'Cùng vươn tầm' và tinh thần 'M-Bất khả chiến bại'

14-10-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 12/10/2019, hơn 100 cán bộ, nhân viên MSB đã cùng thực hiện thử thách chống đẩy tại công viên Yên Sở thiết lập Kỷ lục Việt Nam: Đơn vị có số lượng cán bộ, nhân viên tham gia chống đẩy đông nhất tại cùng một thời điểm để lan tỏa thông điệp "Cùng vươn tầm" và tinh thần "M-Bất khả chiến bại".

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14