0_vietworld-world-event-hcm-sydney-march-2018-2-da.jpg

Tiến sĩ người Việt được vinh danh ở Silicon chia sẻ về AI và Blockchain

18-03-2018

Sự kiện đặc biệt có phần trình diễn robot từ xa của Ohmnilabs và chạy thử mô hình máy tính Big Ben dùng cho nền tảng đào dữ liệu, học sâu (deep learning) bởi Alpha Blockchain.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 11 trang (106 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14