0_nhatre.jpg

Chiêm ngưỡng nhà làm bằng tre nhận giải thưởng kiến trúc của Mỹ

10-01-2019

Sau khi đoạt giải thưởng vì cộng đồng của Hiệp hội tre của Mỹ tổ chức, một công trình làm bằng tre, lợp lá cọ đoạt thêm giải bạc hạng mục Kiến trúc văn hóa công trình Bamboo tại Mỹ.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 17 trang (162 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14