0_vnduhoithaovephatgiaotaiando_tdid.jpg

Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế về Phật giáo tại Ấn Độ

11-02-2020

Nhiều tham luận của các học giả quốc tế đều hướng đến giá trị kết nối văn hóa của Phật giáo cũng như những ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 28 trang (274 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14