0_tien-nha.jpg

[VIETWORLD] Sản phẩm Việt Nam xuất khẩu - Doanh nghiệp bánh đậu xanh đầu tiên xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản

30-11-2020

(Vietworld.wolrd) Sau gần 1 năm với 3 lần đưa bánh sang Nhật để kiểm nghiệm độ an toàn thực phẩm và thăm dò thị hiếu người tiêu dùng Nhật, lô hàng bánh đậu xanh đầu tiên của Việt Nam chính thức được phía Nhật đặt mua.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14