0_d9bd575f9cf1a50bbb99e857c239216c_maxresdefault.jpg

Làng đúc đồng Ý Yên, Nam Định: lửa nghề vẫn sáng

11-02-2020

Đến với làng nghề đúc đồng Tống Xá, từ tinh mơ đến tận sẩm tối, đâu đâu cũng gặp hình ảnh những bếp lò đỏ rực lửa.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 11 trang (108 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14