0_430.jpg

Siracha - Chai tương ớt thống trị thế giới do người gốc Việt tạo ra

31-10-2019

(Vietworld.world) Ít người biết tương ớt Siracha nổi tiếng thế giới lại được sáng chế bởi một doanh nhân gốc Việt – ông David Tran.

content 1 mobi
content1
Trang 2 của 8 trang (77 bài)<<<12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14