0_genetica-dat-tru-so-vn-2.jpg

[VIETWORLD] Tiến sĩ gốc Việt đưa trung tâm giải mã gen lớn nhất Đông Nam Á về Việt Nam

19-10-2021

(Vietworld.world) Trung tâm giải mã gen lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Công ty Genetica xây dựng sẽ được đặt tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Trung tâm này có công suất thiết kế lên đến 500.000 bộ gen/năm.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 10 trang (99 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14