0_hoi-cho-lang-nghe.jpg

Sự kiện nổi bật [21.10.2020] - Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề và Sản phẩm OCOP Việt Nam 2020- Kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

21-10-2020

(Vietworld.world) - Hội chợ Làng nghề và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2020 nhằm khôi phục và phát triển làng nghề, khẳng định và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của các địa phương lên tầm quốc gia, hỗ trợ kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 119 trang (1183 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14