0_584.jpg

Đà Nẵng hình thành ;bãi biển không ngủ' - 'Đánh thức' hoạt động kinh tế đêm

19-11-2019

(Vietworld.world) Hình thành bãi biển “không ngủ”, khuyến khích và mở rộng các dịch vụ hoạt động tới 2h sáng đang là những nỗ lực của TP Đà Nẵng nhằm "đánh thức" kinh tế đêm.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 116 trang (1155 bài)12345...>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14