0_dong-ho.jpg

Thị trường đấu giá thế giới - P35. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hơn 100 năm tuổi của nhà vật lý Albert Einstein đạt giá đấu 596.000 USD tại nhà đấu giá Christie's ở London, Anh

08-05-2020

Theo trang Express.co.uk, năm 2016, chiếc đồ hồ Thụy Sĩ hơn 116 năm tuổi từng được nhà vật lý Einstein sử dụng được nhà đấu giá Christie’s mở bán ở London.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 5 trang (41 bài)12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14