0_43405_q5A46euw-1024x740.jpg

Thị trường đấu giá thế giới – P12. Apollo 11- Bản ghi việc hạ cánh trên Mặt trăng được mua với giá $ 217 vào năm 1976 được tái đấu gía và đạt mức 1,82 triệu đô la Mỹ.

18-10-2019

(Vietworld.world) - Một tập hợp các bản ghi băng video gốc của Apollo 11 Mặt trăng hạ cánh đã được mua với giá $ 217,77 tại một cuộc đấu giá thặng dư của chính phủ bởi một người trước đây NASAthực tập vào những năm 1970 đã được tái đấu giá với giá $ 1,82M.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14