0_pha-lau-1547023595-width680height383.jpg

Những quán phá lấu đắt khách ở Sài Gòn

10-01-2019

Phá lấu gồm nội tạng của bò như gan, xách, dạ dày, lá lách…. đã được sơ chế trước khi nấu nướng nhưng lại là một món ăn khá đắt khách ở đất Sài Gòn.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 3 trang (26 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14