0_little-japan.jpg

‘Little Japan’ ở Sài Gòn

31-03-2020

Những năm 2000, người Nhật đến TP HCM làm việc và sống tập trung thành một cộng đồng dân cư ngoại quốc – nơi được mệnh danh là “Little Japan”.

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 3 trang (28 bài)123>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14