0_veca.jpg

[VIETNAM SALES] Hai 8X Việt khởi nghiệp làm 've chai công nghệ' qua ứng dụng VECA

06-03-2021

Khi "xe ôm công nghệ" thành một nghề phổ biến ở Việt Nam, hai 8X yêu môi trường bỏ tiền túi làm ứng dụng kết nối "ve chai".

content 1 mobi
content1
Trang 1 của 5 trang (42 bài)12345>>>
content 2 mobi
content 2
ct9
ct11
ct12
ct14