[Chùa Việt Nam - những kỷ lục về di sản văn hóa] - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

04-03-2020

Học viện tọa lạc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, với diện tích 11ha.

 

 

Học viện được thành lập từ năm 1981, là Học viện đầu tiên trong hệ thống giáo dục, đào tạo Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 1981 đến năm 2006, Học viện đặt tại chùa Quán Sứ (Hà Nội, đã tổ chức 4 khóa học), đào tạo 600 cử nhân Phật học. Từ ngày 08/09/2006, Học viện khai giảng khóa 5 tại cơ sở mới ở Sóc Sơn, thu nhận 281 tăng ni sinh từ 34 tỉnh thành phố. Từ năm 2018, Học viện tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Phật học khóa 1 và cử nhân Phật học khóa 8 (2018-2022).

 

 

Những Kỷ lục Học viện Phật giáo Việt Nam đã được xác lập:

KỶ LỤC VIỆT NAM

Học viện Phật giáo lớn nhất (vượt kỷ lục)

Ngày xác lập: 12/12/2007

 


Theo sách Chùa Việt Nam - Những Kỷ lục về di sản văn hóa


content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14