[Chùa Việt Nam - những kỷ lục về di sản văn hóa] Chùa Sùng Phúc (Tây Phương), Thạch Nhất, Hà Nội

05-04-2020

Chùa Sùng Phúc thường được gọi là chùa Tây Phương, tọa lạc trên núi Tây Phương (xưa gọi là núi Cậu Lậu), thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Nhất, thành phố Hà Nội.

 

Chùa được dựng và thời Mạc. Sau đó, được trùng tu dưới đời vua Lê Thần Tông, chúa Trịnh Tạc và vua Lê Hy Tông. Năm 1794, dưới thời Tây Sơn, chùa được đại tu hoàn toàn. Năm 1893, nhà sư trụ trì Thích Thanh Ngọc đã tổ chức trùng tu chùa, tạc tượng Quan Âm trăm tay, Thiện Tài, Long Nữ, Bát bộ Kim Cang, A La Hán…Chùa được đại trùng tu năm 1991. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng là những tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ của dân tộc ở các thế kỷ 17,18 và 19 như: tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Âm Chuẩn Đề, tượng Bát bộ Kim Cương, tượng A La Hán…Tượng Phật giáo thời Tây Sơn ở chùa đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt 3 ngày 14/01/2015.

 

 

 

Chùa Tây Phương đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là “Di tích quốc gia đặc biệt về kiến trúc nghệ thuật” năm 2014.

 

Những Kỷ lục Chùa Sùng Phúc đã được xác lập:

 

KỶ LỤC VIỆT NAM

Ngôi chùa có bộ tượng La Hán có phong cách điển hình nhất của nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thế kỷ 18.

Ngày xác lập: 12/12/2007

 

 

 


Theo sách Chùa Việt Nam - Những Kỷ lục về di sản văn hóa


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14